Cách điều hướng YouTube

0
956

Điều hướng YouTube trên thiết bị di động

Bạn đã đăng nhập? Cách điều hướng YouTube tùy thuộc vào việc bạn đã đăng nhập hay chưa. Bạn có thể xác định xem mình đã đăng nhập hay chưa bằng cách chạm vào menu Expand. Nếu bạn đã đăng nhập, bạn sẽ thấy tên hoặc tên người dùng của mình, nếu bạn chưa đăng nhập, bạn sẽ thấy lời nhắc đăng nhập. Bài viết này nói đến cách điều hướng khi đã đăng nhập.
Khi bạn mở ứng dụng YouTube, bạn sẽ vào phần Xem gì. Phần Xem gì sẽ đánh dấu các video tải lên gần đây và hoạt động từ các đăng ký của bạn cũng như video đề xuất cho bạn. Bạn cũng sẽ thấy nội dung được ưa chuộng và Danh sách kết hợp trên YouTube nếu trước đây bạn đã xem các video nhạc. Bạn có thể điều hướng trở lại nguồn cấp dữ liệu này từ Hướng dẫn bất cứ lúc nào.
Expand

Hướng dẫn

Bạn cũng có thể truy cập Hướng dẫn bất cứ lúc nào bằng cách chạm vào menuExpand  ở đầu màn hình. Hướng dẫn cho phép bạn chuyển đổi giữa phần Xem gì và Đăng ký của tôi, lịch sử xem và danh sách xem sau của bạn, tất cả các danh sách phát bạn đã tạo hoặc đã lưu và những kênh bạn đã đăng ký. 
Tìm hiểu thêm về Hướng dẫn.
Trong Hướng dẫn, bạn cũng có thể nhấp vào tên hoặc địa chỉ email để chuyển đổi tài khoản. Tính năng này hữu ích nếu bạn đang chuyển đổi giữa hai tài khoản Google khác nhau hoặc nếu bạn đang quản lý kênh YouTube cho trang Google+ của mình.

Cài đặt

Bạn có thể truy cập cài đặt của mình trong menu Menu  hoặc Gear. Từ Cài đặt, bạn có thể cập nhật cài đặt cho thiết bị cụ thể của mình. Điều này bao gồm kết nối với TV, lọc tìm kiếm và truy cập Trợ giúp.

Tìm kiếm

Bạn sẽ thấy một biểu tượng khác, đó là biểu tượng tìm kiếm Search. Nhập nội dung bạn muốn tìm kiếm và sau đó lọc kết quả theo video, kênh hoặc danh sách phát.

Điều hướng YouTube trên máy tính để bàn

Nếu bạn mới dùng YouTube hoặc chưa đăng nhập, trang chủ sẽ hiển thị các video phổ biến nhất và video nổi bật từ các danh mục như Âm nhạc, Thể thao và Trò chơi.
Sau khi đăng nhập, thanh điều hướng ở đầu mỗi trang YouTube cho phép bạn dễ dàng tìm thấy nội dung bạn quan tâm. Để đăng xuất hoặc thay đổi cài đặt tài khoản, hãy nhấp vào biểu tượng kênh ở góc trên cùng của YouTube.

Hướng dẫn

Mở Hướng dẫn để truy cập kênh, danh sách phát, đăng ký, lịch sử, video bạn đã lưu để xem sau và giao dịch mua (nếu có) của bạn. Tìm hiểu thêm về các tính năng có thể truy cập trong Hướng dẫn.

Xem gì / Đăng ký của tôi

Expand
Nếu bạn đang ở trang chủ YouTube, các mục điều hướng ở giữa sẽ cho phép bạn chuyển đổi chế độ xem của trang chủ. Phần Xem gì sẽ đánh dấu các video đề xuất cho bạn từ đăng ký và lịch sử xem của bạn trong khi Đăng ký của tôi cho phép bạn xem video tải lên gần đây và hoạt động từ đăng ký của bạn.

Biểu tượng kênh

Để truy cập Creator Studio hoặc chuyển đổi giữa các kênh, hãy chọn biểu tượng kênh của bạn ở góc trên cùng của trang. Creator Studio bao gồm Trang tổng quan, Trình quản lý video, Analytics và các mục khác.
Nguồn Theo: https://support.google.com/youtube/answer/2398242?hl=vi&ref_topic=4489102

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here