Kháng nghị cảnh cáo đối với video

0
823
Cảnh cáo được đưa ra khi đánh giá viên của chúng tôi xác định được một trường hợp vi phạm Nguyên tắc cộng đồng. Khi đưa ra cảnh cáo, chúng tôi sẽ gửi một email tới người dùng và một thông báo cũng sẽ xuất hiện trong cài đặt tài khoản của người dùng khi họ đăng nhập YouTube vào lần tiếp theo.
Đánh giá viên của chúng tôi được đào tạo rất kỹ càng nhưng vì là con người nên đôi khi không tránh khỏi sai sót. Nếu bạn cảm thấy video của mình không vi phạm Nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi và bị xóa do nhầm lẫn, bạn có thể kháng nghị cảnh cáo từ tài khoản của mình.
Xin lưu ý: Việc xóa video sẽ không giải quyết được cảnh cáo. Nếu bạn xóa video của mình, cảnh cáo sẽ vẫn còn và bạn sẽ không thể kháng nghị.

Kháng nghị cảnh cáo

  1. Truy cập Cài đặt kênh của bạn
  2. Nhấp vào mũi tên bên cạnh mục Nguyên tắc cộng đồng để hiển thị cảnh cáo của bạn
  3. Nhấp vào liên kết Kháng nghị quyết định này như minh họa bên dưới

Appeal a strike

Nếu chúng tôi thấy video của bạn không vi phạm Nguyên tắc cộng đồng, chúng tôi sẽ khôi phục tài khoản đó và xóa cảnh cáo khỏi tài khoản của bạn. Trong một số trường hợp, có thể chúng tôi sẽ xóa cảnh cáo khỏi tài khoản của bạn nhưng video của bạn sẽ vẫn bị gỡ khỏi trang web. Bạn sẽ nhận được một email của chúng tôi thông báo cho bạn về kết quả yêu cầu kháng nghị của bạn.
Bạn chỉ được phép kháng nghị mỗi cảnh cáo đối với video một lần. Nếu chúng tôi giữ quyết định ban đầu của mình về cảnh cáo, bạn sẽ không thể kháng nghị các cảnh cáo trong tương lai đối với tài khoản của mình trong khoảng thời gian là 60 ngày.
Nếu video của bạn bị xóa vì lý do bản quyền, bạn có thể truy cập Trung tâm bản quyền của YouTube để tìm hiểu về tùy chọn của bạn.
Nguồn: https://support.google.com/youtube/answer/185111?hl=vi&ref_topic=6029742

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here