Nhận người đăng ký YouTube Cách YouTube giữ số lượng đăng ký chính xác

0
1108
Đăng ký một kênh sẽ tạo mối quan hệ giữa người tạo nội dung và người dùng nội dung; người tạo tiếp tục tạo những video tuyệt vời và người dùng tiếp tục xem, thích và nhận xét. Chúng tôi rất coi trọng mối quan hệ này.

Đăng ký hợp pháp là gì?

Đăng ký là sự cam kết hỗ trợ do người dùng khởi tạo đối với kênh YouTube; điều này có nghĩa là một người thực sự muốn có nội dung kênh này trong nguồn cấp dữ liệu hàng ngày của họ.
Số lượng người dùng đăng ký một kênh YouTube sẽ là chỉ số phản ánh sự quan tâm thực sự đối với kênh đó chứ không phải là thước đo hoạt động tự động hay giả mạo.
Bạn có thể tìm hiểu thêm về đăng ký tại Trang Trung tâm trợ giúp này.

Những chiến lược thu hút đăng ký nào không được phép?

Các dịch vụ cố gắng tăng số lượng người đăng ký YouTube thông qua các biện pháp tự động hoặc dưới dạng một thị trường vi phạm Điều khoản dịch vụ của chúng tôi và những dịch vụ không được phép. Điều này có thể bao gồm các trường hợp sau:
 • Mua người đăng ký từ các trang web bên thứ ba
 • trao đổi sub4sub và dịch vụ từ các trang web của bên thứ ba đăng ký bạn vào nhiều kênh và sau đó đăng ký bạn trở lại
 • YouTube xử lý việc này như thế nào?

  Chúng tôi thường xuyên xác minh người đăng ký kênh của tài khoản và phạt những tài khoản tham gia hoạt động bất hợp pháp.
  Cuối cùng, nếu bạn định ký hợp đồng với ai đó để giúp quảng bá nội dung của mình thì hãy hỏi cách làm của họ và luôn theo dõi vì bạn có thể đưa số phận kênh của mình (và doanh nghiệp của bạn trên YouTube) vào tay họ.
  Nguồn Theo : https://support.google.com/youtube/answer/6051134?hl=vi&ref_topic=2803176

  BÌNH LUẬN

  Please enter your comment!
  Please enter your name here