Cách Tạm Dừng quảng cáo Video youtube Và Sử Dụng Chế Độ Bảo Mật

0
743
Hướng dẫn Bỏ quảng cáo video youtube
Tạm dừng Quảng cáo Video Youtube
Cách sử dụng chế độ ” Không công khai, Riêng tư, Công khai tại Youtube.

Trước hết là tạm dừng quảng cáo và kích hoạt lại quảng cáo bạn xem tại link dưới đây:

Metub.com.vn/CáchTạmdừngquảngcáoVideoYoutube

Cách thực hiện chọn chế độ không công khai, công khai, riêng tư xem tại Link dưới đây :

Metub.com.vn/Cách Chỉnh Sửa Chế độ công khai, không công khai, riêng tư tại video youtube

( Một hình thức khi mua view nên thực hiện 2 bước trên )

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here