Win VPS , Win Setup VPS – Bộ Win Cài Máy Ảo Tốt

2
2206
Iso win VPS

Danh sách gồm có Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows 10.( Xem kiến thức, hướng dẫn sử dụng và cài đặt tại link sau: http://www.vpstot.com/ )

# File Size
1 Windows 7 Professional SP1 32bit
Win7_Pro_SP1_x32_LuanTran_HocVPS.iso
MD5: 7409b94b2cd170ebd04c608ae0abdc24
2,572 MB
2 Windows 7 Professional SP1 64bit
Win7_Pro_SP1_x64_LuanTran_HocVPS.iso
MD5: e97a515c801996ced244e71450e85956
3,327 MB
3 Windows 7 Ultimate SP1 32bit
Win7_Ult_SP1_x32_LuanTran_HocVPS.iso
MD5: f1f0b6ee6f9b2b352b77d886d17e866e
2,572 MB
4 Windows 7 Ultimate SP1 64bit
Win7_Ult_SP1_x64_LuanTran_HocVPS.iso
MD5: 9e84d84adc5053eb458cd47195c28fad
3,327 MB
5 Windows_Server_2008_R2_Full_LuanTran_hocvps_com.iso
MD5: f10aa352016aa020b44921e6fa7aef57
Có các phiên bản Web, Standard, Enterprise và Datacenter
3,173MB
6 Windows_Server_2012_R2_LuanTran_hocvps_com.iso
MD5: 6bc79bd555eeb6e8b0dc554f71d32c99
Có các phiên bản Standard và DatacenterPhải chọn Server with a GUI thì mới có giao diện Desktop để remote.
4,548MB
7 Windows 10 32bit (sử dụng được key Windows 7 để activate)
Win10_1511_English_x32_LuanTran_HocVPS.iso
MD5: 6dfa78de6a790b443cad9112c08a11f8
3,324 MB
8 Windows 10 64bit (sử dụng được key Windows 7 để activate)
Win10_1511_English_x64_LuanTran_HocVPS.iso
MD5: a25f8e7572a25d8eec3603032cd9c98e
4,023 MB
Trên đây là các file iso cà đặt máy ảo, các bạn chỉ chuột phải và chọn sao chép link liên kết để thực hiện cài đặt máy áo. chúc thành công. mọi chi tiết các bạn liên hệ tại facebook
Tìm Kiếm:

key win server 2008, key win 7 professional,key windows server 2012

2 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here