Tối ưu nội dung cho video tải lên

0
862
Trước khi tải video và khi tải video lên youtube bạn cần tối ưu hóa nội dùng video tải lên, gồm 3 bước mình đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần. gồm: 

01: Tối ưu tiêu đề
Tiêu đề các bạn cần chứa 1 từ khóa, và đặt ở phía đầu tiên, tốt nhất tiêu đề không nên có các ký tự lạ. Không viết hoa quá nhiều…. Tips: Tiêu đề không quá dài, khoảng 7 -10 từ là hợp lý, ngắn quá thì khó seo. Mặc định Youtube thêm từ Youtube vào tiêu đề nên các bạn có thể bỏ qua nếu video liên quan đến Youtube. Ví dụ mình làm video nhắm đến từ khóa “dịch vụ seo Youtube”. Mình có để là “Dịch vụ seo Video top Google” thì Youtube sẽ tự thêm “Dịch vụ seo Video top Google – Youtube” như vậy vẫn chứa từ khóa của mình. 
02: Tối ưu trích dẫn ở Youtube
Phần trích dẫn Youtube có hiển thị được 5 dòng. Tuy nhiên bạn nên viết khoảng 300-500 từ. Thành 3-5 đoạn mỗi đoạn 150 từ. Ở mỗi đoạn nên có chứa từ khóa của bạn. Tips: Trong phần trích dẫn bạn nên chèn 1 link về chính video của bạn. Nếu bạn bí ý tưởng quá, và không thể viết làm sao được ra 300-500 từ, thì bạn có thể lên Google gõ từ khóa của bạn. Sau đó chèn chính các từ khóa gợi ý khi trước khi bạn next trang ở Google. Ví dụ: Từ khóa download video sẽ có khoảng 8 từ gợi ý và bạn có thể chèn thành 1 đoạn như “download video for blackberry download video clips download youtube video download video from website download music video download movies video clips download video from facebook” Thực tế đến hiện nay, Google chưa đọc hết được các thông tin chứa trong phần trích dẫn này, các bạn có thể cho vào cuối của đoạn trích dẫn. Cách này không áp dụng được với web, dù rằng 1 số web chèn và vẫn thành công.
03: Tối ưu từ khóa
Sau phần tiêu đề và trích dẫn các bạn có phần từ khóa, như ở hướng dẫn về cách cài đặt mặc định Youtube phần từ khóa này, các bạn bổ sung những từ khóa cụ thể ở video. Tips: Hãy chèn 1 từ khóa chính là tên kênh của bạn để video liên quan là kênh của bạn, hoặc kênh khác của bạn. Về việc 1 số bạn chèn từ khóa có CPC cao để quảng cáo hiển thị đúng. Điều này mình nghĩ là sai. Nó đúng trong 3 năm trước, nhưng giờ Adsense đã khác và điều này không còn đúng. Khả năng bị khóa tài khoản của bạn sẽ cao hơn. 50% quảng cáo Adsense là do nội dung của bạn, 50% quảng cáo Adsense là do người xem video của bạn. Tỷ lệ này tương đối ở tùy mảng nội dung. Vậy nên tùy bạn quyết định. Thay vì chèn từ khóa CPC cao ở 1 video không liên quan, tại sao bạn không thử mở hẳn 1 kênh dành riêng cho các video có CPC cao? Tool từ khóa : http://keywordtool.io/youtube

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here