Youtube Ngừng Tính Năng Chú Thích

0
850
Bạn sẽ không thể thêm chú thích mới hoặc chỉnh sửa chú thích hiện có được nữa, bạn chỉ có thể xóa chú thích. Đây là một vấn đề khó kéo view từ video khác, backlink…tuy nhiên Các chú thích hiện có sẽ tiếp tục hiển thị khi sử dụng máy tính để bàn. hãy xem chi tiết hơn về sự kiện này:

Theo như vậy youtube sẽ ngừng cung cấp tính năng chỉnh sửa chú thích từ 02/05/2017. Bạn nghĩ sao về việc này ? Hãy cùng nhau thảo luận nhé !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here