Giới thiệu về YouTube – Giới thiệu Metub là gì ? Network Metub ?...

Phần 1: Giới Thiệu Về YoutubeĐược thành lập vào tháng 2 năm 2005, YouTube cho phép hàng tỷ người khám phá, xem và chia...